loader

Avocatul dumneavoastră

Din sumar:

*Competența instanţelor de judecată civile române - internă şi externă

Invitat: Dan Laurenţiu Stoicescu - avocat

*Mandatul de arestare european

Invitată: Ioana Laura Stoicescu - avocat, Belgia

Un prim pas pentru eficientizarea soluţionării unui dosar este importantă cunoaşterea competențelor instanţelor de judecată. Competenţa este aptitudinea recunoscută de lege unui organ de stat sau organ obştesc de a soluţiona un anumit litigiu sau altă problemă cu caracter juridic. Competenţa instanţelor judecătoreşti este aptitudinea recunoscută de lege instanţelor judecătoreşti de a examina şi soluţiona o anumită pricină civilă. Competenţa generală se raportează la instanţa de judecată sau la un alt organ cu activitate jurisdicţională, dar nu la judecători.

Moderator și producător: Angela Avram 

 

Avocatul dumneavoastră, 14 iunie 2021

  • Data: 2021-06-14